”Den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är alarmerande. En stor grupp människor, i högre grad kvinnor, som befinner sig mitt i livet, riskerar att slås ut från arbetsmarknaden ifall vi inte får till en förändring. Tyvärr ser vi också att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Utvecklingen kräver ett nytänkande kring inte minst sjukförsäkringen”, skriver Anders Wahlberg.
 
 En del av problemet kunde lösas om regeringen införde sjukskrivningsrätt för psykologer, anser han.
 
 ”Enligt oss skulle sjukskrivningsrätt för psykologer kunna vara ett verktyg för att bidra till bättre behandlingar och en effektivare sjukskrivningsprocess, vilket i sin tur skulle leda till ett minskat inflöde till långa sjukskrivningar. Det skulle även innebära en avlastning på en redan pressad primärvård.”
 
Sveriges Psykologförbund anser att rätten att skriva sjukintyg skulle begränsas till det som tillhör den psykiska ohälsan i primärvården. I Norge hade man en liknade försöksverksamhet och då minskade antalet sjukskrivningar, uppger Anders Wahlberg.
 
Sveriges Psykologförbund har redan inlett diskussioner om försöksverksamheten med Försäkringskassan och Närhälsan i Västra Götaland och vill nu träffa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) och hennes politiska rådgivare Gustav Gidenstam.