Riksåklagaren Petra Lundh pressas, men går på offensiven mot Dagens Nyheter (DN). Detta efter DNhar kartlagt hur myndigheten har tillsatt fyra av hennes tidigare arbetskamrater och bekanta.

I Dagens Nyheter beskrivs hur Petra Lundh har bidragit till att en av hennes tidigare kollegor vi Södertörns tingsrätt fick jobb som rättschef på Åklagarmyndigheten. Rättschefen anställde ytterligare en kollega från Södertörns Tingsrätt och även sin dotter. Vissa anteckningar ska också ha försvunnit, enligt DN.

Men Petra Lundh tar strid och mejlar ut ett pressmeddelande från myndigheten utskickssystem.

”Dagens Nyheters tes förefaller vara att de fyra tillsättningarna inte gått rätt till, men jag har till tidningen ärligt svarat att så inte är fallet. Istället har det varit sedvanliga ansökningsförfaranden med annons, intervjuer, tester och referenstagning. Som statlig myndighet måste vi i våra rekryteringar alltid utgå från förtjänst och skicklighet och det är endast detta som kan ligga till grund för bedömningarna. Vi kan inte hindra människor från att söka sig till vår myndighet och vi kan heller inte ägna oss åt vare sig positiv eller negativ särbehandling av dem som tidigare arbetat på samma arbetsplats som jag”, skriver hon.