Paulo Silva, seniorkonsult på New Republic, tror att budgetsläppet i går kan leda till att trycket ökar på Socialdemokraterna, men öppnar för Miljöpartiet. Här är hans analys av Sveriges nya budget och kommunikationen av den.

”Centern lyckas kommunicera liberala drag i budgeten – men möjliggör för MP att återigen stiga fram som partiet som sätter miljön främst

Bilden av den nya budgeten sattes igår av den största satsningen i form av borttagandet av värnskatten som Liberalerna drev igenom och som S framöver kan tänkas betala ett pris för att ha medverkat till att möjliggöra. Kraven inom S på att fyrpartisamarbetet ska leverera mer fördelningspolitik kommer nu att öka, vilket vi redan sett i form av utspel från LO. Centerpartiet har satsat på en profilering av satsningar i budgeten som av många kan uppfattas som positiva men den trassliga kommunikationen kring Arbetsförmedlingens reformering skymmer sikten.

Övergripande har Annie Lööf (c) lyckats profilera Januariavtalets liberala drag. Sänkta skatter på jobb och företagande, såsom sänkningar av arbetsgivaravgifter för anställningar av unga och nyanlända och för anställningar i FOU-företag är exempel på det. Ytterligare en viktig reform för partiet är skattesänkningen för personer som bor på landsbygden (stödområde A och B). Ytterligare 3,5 miljarder kronor kommer att satsas på sänkta skatter på jobb och företagande i budgeten för 2021 som en del av den gröna skatteväxlingen meddelade partiets Centerns ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström.

Centerpartiets fokus på skattesänkningar för jobb och företagande, särskilt för de som bor på landsbygden, har varit tydlig och kommunicerats effektivt. Men prioriteringen att kommunicera skattesänkningar har lämnat fältet öppet för Miljöpartiet att ta tillbaka initiativet och kommunicera satsningarna inom miljö- och klimatområdet (med undantag av satsningen på solceller som kommunicerades av C). Det är MP som kommunicerar kring de nya miljöskatterna, sanering av föroreningar i mark och vatten, nattåg, skyddad natur, stöd för att få industri och företag att ställa om genom industriklivet och klimatklivet.

Centerpartiets kommunikation kring reformeringen av Arbetsförmedlingen har varit desto trassligare. Först skulle myndigheten läggas ner, sedan var det fel att kontoren läggs ner på vissa orter och nu ska Arbetsförmedlingen få mer pengar. Inte lätt för väljarna att hänga med i svängarna.”

Paulo Silva, seniorkonsult på New Republic