Partiledarbytet var inte oväntat kongressens mediala höjdpunkt. Det handlade mycket om partiet och partiets realtion till Sverige. Bland sakfrågorna fick skolan mest uppmärksamhet i mediernas bevakning av S-kongressen.