DEBATT. Pandemin innebär en möjlighet för svenska företag blir mer jämställda. Och mer lönsamma, skriver tre ledamöter i organisationen Womengage.

Svenska företag står inför stora utmaningar som ställer nya krav på fungerade och effektiva företagsledningar. Just nu kämpar många svenska företag för sin överlevnad, och nu är tiden inne för att på allvar tänka framåt. I sviterna av coronapandemin finns det en möjlighet till omstart för svenska företag, och nu måste vi se till att det företagsklimat som byggs upp igen är bättre än det vi lämnar bakom oss.

 

För att framgent fortsätta växa, vara innovativa och konkurrenskraftiga kommer tydliga krav ställas på svenska företag – ett jämställt ledarskap för hela organisationen är ett av dem. I Sverige är diskussionen om jämställdhet på arbetsmarknaden och framförallt i bolagsledningar inte ny. Den har hunnit gå många varv, men allt för ofta förminskats till att enbart handla om kvotering av bolagsstyrelsen. Det är dags att vi börjar prata om lönsamheten med att driva ett jämställt företag.

 

Att kvinnor och mäns erfarenheter och kompetens ska värderas lika högt borde år 2020 vara en självklarhet, men i många sektorer är det långt ifrån så verkligheten ser ut. Kvinnor och män inte jämnt representerande i beslutsfattande positioner och det är något som får konsekvenser. Inte bara för jämställdheten i samhället – utan i längden för svenska företags vinstmarginaler och utvecklingspotential på en större marknad. Självklart leder en brist på mångfald till att företag kan gå miste om värdefulla idéer och insikter. Idéer och insikter som hade kunnat ta dem längre.

 

Vi ser allt oftare exempel på att bolag med kvinnor i styrelsen och i ledningen är mer lönsamma än andra bolag. Jämställda initiativ förbättrar affärsresultaten och leder till en ökad lönsamhet och produktivitet. Allt fler företag ser att jämställdhet ger en ökad förmåga att attrahera och behålla talanger och dessutom leder till större kreativitet och innovation. Det finns investerare som konsekvent placerar i jämställda företag som ger bättre avkastning.

 

I en tid då allt fler har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens och konkurrensen om medarbetare med rätt utbildning är hög är det viktigare än någonsin att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Ett engagerat hållbarhets- och jämställdhetsarbete kommer att vara avgörande både för att kunna rekrytera rätt kompetens, men också för att attrahera nya kunder och fånga intresset hos investerare.

 

Siffror och statistik finns. Kvinnor runt om i hela landet sitter inne på rätt kompetens, erfarenheter och meriter för att ta plats i allt fler företagsledningar. När vi bygger upp Sverige efter pandemin är det dags för svenska företag att på riktigt ta sig an uppgiften om ett jämställt företagande. Om inte för jämställdheten i sig – så för att säkra lönsamheten.

 

Sara Brandt, ledamot Womengage Advisory Board, vice vd för Almi Företagspartner

Ewa Andersen, ledamot Womengage Advisory Board, vd för Sparbankernas Riksförbund

Malin Nilsson, ledamot Womengage Advisory Board, vd för BDO