Mediekoncernen TT, där bland annat nyhetsbyrån TT och mediebevakningsföretaget Retriever ingår lyckades knappt öka försäljningen under 2021.

Omsättningen ökade med marginella 0,9 procent till 680 miljoner kronor. Av detta stod nyhetsdelen för 282 miljoner kronor, en minskning på 6,9 procent. Därmed ökar TTs nyhetsbevakningstjänster med 7,3 procent till 398 miljoner kronor.
Rörelseresultatet föll med 51 procent till 27,2 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 6,8 (15,1) procent. Antalet anställda minskade från 226 till 206.