TT-koncernen vill minska personalstyrkan med 28 tjänster och lägga ner flera erbjudanden. Detta fick de anställa besked om under ett informationsmöte för några timmar sedan.

– Vi har haft ett informationsmöte i dag och berättat att vi behöver minska kostnaderna med 28 miljoner kronor, berättar TT vd Per-Anders Broberg.

Av tjänsterna som försvinner gäller en för en chefstjänst som försvann när marknads och försäljningsavdelningen slås samman. En tjänst gäller en ytterligare person som skulle stärka presstjänst-erbjudandet Via TT, men som nu dras in.

Övriga 26 tjänster som TT-ledningen vill ha bort är redaktionella.

– Det gäller tjänster som direkt påverkats av att våra kunder har valt en annan leverantör eller minskat intresse för våra produkter, såsom grafiska uppdrag och redigeringsuppdrag. Det är tjänster vi slutar att erbjuda

Men några tjänster försvinner också när TT effektiviserar, automatiserar och behöver spara.

Det innebär att fem reportertjänster ska bort, anser TT-ledningen.

Vilken typ av reportertjänster försvinner?
 – Det är fråga för fackliga förhandlingar som har påbörjats.  Inom nyheter behöver vi minska med  fyra tjänster och inom sporten med en tjänst.

Minskningen av organisationen innebär att TT renodlar.

– Vi har haft ett strategiarbete som tar höjd för vad som sker på mediemarknaden och med fokus på mediekundernas fortsatta behov av att se över sina kostnader. Då har vi tittat på vad som ger kundnytta och affärsnytta för oss och sett vilka saker som inte är motiverade att ha kvar. Det innebär att vi kommer att ha vårt huvudfokus på nyhetstjänster och bildtjänster.