Undersökningsföretaget Novus senaste rapport om väljarnas viktigaste frågor visar tydliga skillnader mellan de politiska blockens väljarsympatisörer.  Sprickan löper mellan integration/invandring  och miljö/klimat.

Novus undersökningen är genomförd 1 – 7 april 2021 i åldersgruppen 18–79 år via 1 000 intervjuer via webbpanel. Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”

När respondenterna får välja hur många politiska frågor de vill hamnar sjukvården i topp och med på 65 procent av respondenternas listor. Det är ett tapp med 1 procentenheter för sjukvården som politisk fråga sedan mätningen i februari. Lag & ordning ökar med 4 procentenheter till 53 procent.

Invandring & integration ökar med 3 procentenheter till 52 procent, vilket dock är lägre än inför valet 2018 då frågan var på 56 procent av listorna.

Äldreomsorgen tappar procentenheter 8 procentenheter till 36 procent, 2 procentenheter lägre än valet 2018.

En analys av förstahandsvalet av politiska frågor ger en annan bild. Då ligger miljö & klimat och invandring & integration i topp med vardera 15 procent, följt av sjukvården (14 procent) och lag & ordning (13).

Miljö & klimat är förstahandsvalet för 24 procent av S- och MP-väljarna, alltså regeringen, följd av sjukvården, 18 procent.

Invandring & integration är den viktigaste frågan för 50 procent av SD-väljarna, följd av lag & ordning, 16 procent.

För M- och KD-väljarna är lag & ordning viktigast med 29 procent följd av landets ekonomi, 11 procent.

De här på pappret tre statsbärande grupperingarna har alltså väljare som är splittrade om vilken politisk fråga som är viktigast.

Bland de osäkra väljarna är följande frågor det vanligaste förstahandsvalet:

1. sjukvård 21 procent
2. klimat & miljö 15 procent
3. skola & utbildning 13 procent