Förtroende för sjukvården är fortsatt högt, men minskar, enligt undersökningsföretaget Novus undersökning. Folkhälsomyndighetens förtroende ökar dock.

Mätningen genomfördes 17 april – 19 april via 1 000 intervjuer, alltså före Folkhälsomyndighetens rapportfadäs.

Förtroendet för sjukvården ligger fortsatt i topp med en andel som har högt/ganska högt förtroende för sjukvården på 84 procent. Det är dock 4 procentenheter lägre än den förra mätningen från 31 mars 2020.

Folkhälsomyndigheten ökar däremot med 6 procentenheter till 73 procent. Myndigheten för samhällsberedskap minskar med 4 procentenheter till 57 procent.

Förtroendet för SVT minskar med 5 procentenheter till 61 och för Sveriges Radio med 4 procentenheter till 59 procent. Morgonpressen minskar från 37 till 34 procent och kvällspressen ligger oförändrat på 16 procent.

Förtroendet för regeringen minskar marginellt från 64 till 63 procent.