Undersökningen visar att 29 procent av respondenterna har mycket eller ganska stor förtroende för statsminister Ulf Kristersson. Samtidigt är det 46 procent som har mycket eller ganska litet förtroende för statsministern. Ulf Kristersson har dock fortfarande det högsta förtroendet bland ministrarna. 

Men finansminister Elisabeth Svantesson på andra plats, knappar in med en ökning på 4 procentenheter från 2023, idag har hon 26 procent i förtroende.

Justitieminister Gunnar Strömmer (m) har också ökat något i förtroende, 6 procentenheter, och placerar sig på tredje plats med 23 procent. 

 

Försvarsminister Pål Jonsson (m) har ökat mest i förtroende med 10 procentenheter, från 9 till nuvarande 19 procent. Även om Pål Jonsson har ökat mest i förtroende är det fortfarande 44 procent som inte känner till honom. 

 

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (l) har också en ökning i förtroende på 9 procentenheter och landar på 15 procent. Men även en högre andel som har lågt förtroende för henne (39 procent), och nästan varannan svensk känner inte till henne.

 

Minst förtroende har Camilla Waltersson Grönvall (m) 3 procent, Anna Tenje (m) 2 procent och Jessika Roswall (m) 2 procent, de är även statsråden som flest respondenter inte känner till.

 

Samtliga svarande vet vem Ulf Kristersson är, 1 procent vet inte vem Ebba Busch (kd) är och fem procent vet inte vem Johan Pehrson (l) är.

 

Undersökningen besvarades av 1 092 personer i åldern 18–84 år under perioden 18-24 januari 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendela Burman