Han ersätts av Karin Lexén, som är ansvarig för World Water Week och internationella policys Stockholm International Water Institute (SIWI).