Han valdes om vid årsstämman som hölls i anslutning till Logistik & Transport i Göteborg.
 
Några förändringar gjordes inte i styrelsen som i sin helhet valdes om. I styrelsen sitter Stefan Bodelind, Akzo Nobel, Mats Boll, Volvo, och Magnus Svensson, SCA Logistics, som vice ordföranden.
 
Övriga styrelseledamöter är Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Maria Sandqvist, Teknikföretagen och Joachim Glassel, Svensk Handel.