I artikeln framförs krav på regelförenklingar för företagen. Artikelförfattarna anser att regeringen har försetts med verktyg och förslag på förenklingar från näringslivet.
”Nu behövs det politiska modet att sätta igång med de konkreta åtgärderna så att företagen verkligen märker de nya vindarna och stimuleras att växa”, står att läsa i debattinlägget.
Några konkreta förslag nämns inte i artikeln, det pratas om ”ett brett batteri av åtgärder”.
I svepande ordalag nämns:
* risktagande ska löna sig
* regelkostnaderna måste minska
* det behövs enklare skatteregler
* mer flexibel arbetsrätt
* förbättringar i mijöbalken
 
Debattinlägget är undertecknat av Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, Jens Hedström, vd i Näringslivets regelnämn, Helena Jonsson, ordfröande i LRF, Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.