En av årets hetare politiska frågor kan bli den om höghastighetståg. Näringslivets Transportråd har i alla fall satt ner foten.

I ett remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag till Infrastrukturdepartementet skriver Näringslivets Transportråd att de övergripande slutsatserna tillstyrks men också att:

”Utrymme för en effektivare framdrift frigörs när nya stambanor finansieras utanför nationell plan”.

Jenni Ranhagen, kanslichef för . Näringslivets Transportråd utvecklar via mejl:

”En utbyggnad av nya stambanor får inte ske på bekostnad av drift och underhåll av befintlig infrastruktur. Sverige måste kunna göra både och: Effektivisera befintlig infrastruktur för ökad kapacitet och tillgänglighet och långsiktigt investera i ny. En satsning på nya stambanor får således inte ske på bekostnad av att angelägna drifts- och underhållsinsatser av befintlig infrastruktur”.

Hur fort tågen ska få gå, 250 kilometer / timme, som går att utföra på traditionella räls med slipers eller upp till 320 kilometer per timme där det krävs räls byggda i färdiga moduler.

”Det finns stora osäkerheter förknippade med kostnaden för nya stambanor och det finns gott om exempel på infrastrukturprojekt som blivit betydligt dyrare än beräknat. Vi ser en överhängande risk att nya stambanor äter upp det redan begränsade utrymmet för åtgärder som krävs för att upprätthålla funktionalitet i befintlig infrastruktur och börja ta igen eftersläpande underhåll”.

Och pengarna ska inte få tas från den reguljära infrastrukturkassan:

”Nya stambanor måste finansieras separat och i särskild ordning. Det gäller även finansieringen av räntekostnader vid en lånefinansiering”.