Som-undersökningen från Göteborgs universitet visar att det är stora skillnader i förtroende för medierna bland väljarna.

Störst förtroende för medierna har Miljöpartiet där 93 procent har stort eller ganska stort förtroende för svenska nyhetsmedier. Motsvarande siffra för SDs väljare ligger på 51 procent.

Undersökningen visar också att personer med låg utbildningsnivå har ett lägre förtroende för medier än för folk med hög utbildningsnivå. Dock är har personer med låg utbildning (74 procent) större förtroende för nyhetsmedierna än SD-väljarna. 87 procent av de högutbildade (lägre än för MP) har förtroende för nyhetsmedierna.

I snitt har 79 procent av svenskarna förtroende för medierna idag.