Det är myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys som bland annat ska ta fram ”indikatorer” över hur kvaliteten ”kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften”.
– Det är en typ av uppdrag vi jobbar långsiktigt med. Det styrs inte av tidningars innehåll, säger Kenneth Hultgren, pressekreterare på Näringsdepartementet.
Både näringsminister Annie Lööf (c) och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) nämns i utskicket som har rubriken Uppföljnin​g för bättre transporte​r och konkurrens​kraftiga regioner.
Catharina Elmsäter-Svärd ska dessutom ha ett möte med lobbyistorganisationen Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer den 19 december.