Att Sverige och Finland troligen står i begrepp att ansöka om Nato-medlemskap ingick förmodligen inte i Kremls plan. Under de senaste veckorna har vi sett rapporter från Moskva om en pågående kampanj mot Sverige som utmålar kända svenskar, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad, som nazister. Tilltaget kan ses som en replik på Asylbyråns budskap utanför Rysslands ambassad i Stockholm där man bjöd in FSBs spioner att söka asyl i Sverige.

Det är dock inte politiska spörsmål som främst fångar ryska mediers intresse, utan idrottsliga.  Rapporteringen i samband med vinter OS i Peking och sedan turerna kring VM-kvalet då Sverige, Polen och Tjeckien vägrade möta Ryssland är de faktorer som gett Sverige mest publicitet och vi noterar en del kommentarer om hur orättvist behandlat Ryssland blir i sammanhanget. Den publiciteten avspeglar sig i grafen kring mitten av februari. En del rapportering om svenska företag, i synnerhet Ikea, är också noterbart – såväl företagens relation till Ryssland som annat.

I rapporteringen relaterat till Ukraina noteras det svenska agerandet men det är mest uppräkningar tillsammans med länder som vidtagit liknande åtgärder.  Det handlar bland annat om nedstängningen av svenskt luftrum för rysk flygtrafik och att Sverige har levererat p-skott och annan materiel till Ukraina samt utvisningen av tre svenska diplomater i april.

I publiciteten om ett eventuellt förestående Nato-medlemskap nämns Sverige och Finland alltid tillsammans och den är till en början sporadiskt förekommande.  Men från och med inledningen av mars ökar frekvensen. Rapporteringen är sådan vi känner igen från den svenska rapporteringen, att regeringen sade nej till folkomröstning, att USA inte ger säkerhetsgarantier respektive ger sådana garantier. Det finns också en tendens att lyfta fram sådant som kan lägga hinder i vägen för en medlemsansökan, till exempel uttalandet från Kroatiens president om att han skulle stoppa ett medlemskap för Sverige och Finland.

– En försiktig slutsats man kan dra är att ett finländskt Nato-medlemskap är känsligare än ett svenskt. En kommentator anmärker att Finland minsann har det ryska imperiets sammanbrott att tacka för sin status som en suverän nation. Känslan är att det är svårt att ens föreställa sig att Finland skulle gå med i Nato.  Möjligen är det ännu för tidigt, men det finns inget som tyder på att den uppmärksammade kampanjen i Moskva är koordinerad med rapporteringen i media. Det är snarast lite lamt med moteld från den ryska sidan i Nato-frågan. Kremls faktahaverister har möjligen fullt upp med annat, säger Gunnar Wiman, NewsMachines egen Rysslandskännare.