DEBATT. Partiet Medborgerlig samling trappar upp i Stockholm inför kommunvalet 2022 bland annat med ett nytt politiskt program, vilket presenteras här i ett debattinlägg. Det är underskrivet av Anders Jarn, ordförande för lokalföreningen Stockholms stad och distriktsordförande Mikael Flink, som också kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholm.

Stockholm har många och stora problem. Vi stockholmare lider av bostadsbrist, brist på lokaler för företag, köer samt trängsel på gatorna och i kollektivtrafiken. Våra skolor är stökiga och har oacceptabelt dåliga studieresultat. Stockholms ekonomi är illa skött, staden har skulder på 63 miljarder kronor och bara under 2019 ökade skulderna med 9,5 miljarder. Infrastrukturen är starkt eftersatt. Vi har en hotande elbrist. Skatterna är för höga. Segregationen och den grova brottsligheten ökar på ett alarmerande sätt. Integrationen av utomeuropeiska immigranter fungerar sällsynt illa. Vi står inför en hotande ghettoisering. Stockholmarnas livskvalitet är långt ifrån så bra som den skulle kunna vara.

För att komma till rätta med samhällsproblemen måste de få diskuteras öppet och respektfullt utan förlamande åsiktskorridorer och hätska personangrepp. De underliggande orsakerna till problemen måste angripas. Demokrati förutsätter transparens och ärligt uppsåt i dialogen med väljarna.

Medborgerlig Samling är ett riktigt borgerligt parti som drivs av vanliga, engagerade medborgare. Till skillnad från karriärpolitikerna i de gamla partierna har vi relevant erfarenhet av att studera, arbeta, betala skatt och leva i den verklighet som är dagens Stockholm. Nu lanserar vi vårt kommunpolitiska program – Stockholmsprogrammet. I programmet finns tydliga och konkreta förslag på hur vi ska tackla stadens problem och förbättra stockholmarnas livskvalitet.

Den allra viktigaste frågan just nu är trygghet på gator och torg. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har med öppna armar tagit emot ett flertal IS-terrorister till Stockholms stad. Personer utan laglig rätt att vistas i landet får försörjningsstöd och hotellnätter på stockholmarnas bekostnad. Detta vill Medborgerlig Samling sätta stopp för, samtidigt som vi vill öka satsningarna på ordningsvakter och säkerhetshöjande åtgärder i samtliga stadsdelar.

Miljöpartiets skadliga trafikpolitik måste rullas tillbaka. Bygget av Östlig förbindelse ska inledas snarast så att Stockholm äntligen får en komplett ringled. Bromma flygplats behöver finnas kvar för att hålla ihop länken till övriga landets näringsliv.

Stockholms stad ska inte bedriva identitetspolitik, aktivism eller politisk opinionsbildning. Istället ska stadens verksamhet baseras på saklighet, opartiskhet, rättssäkerhet och likhet inför lagen.

Skatteslöseri på alla nivåer ska bekämpas – inga fler bidrag till utopiska värdegrundsprojekt eller fritidssysselsättning för vuxna människor. Stadens utgifter behöver minskas och omfördelas. Bidragsfusk ska kraftfullt motarbetas och bidragssystemen måste bli mindre generösa.

Stockholms upphandlingsorganisation behöver reformeras för att säkerställa att alla upphandlingar blir transparenta, prisvärda och optimala. Kommunala verksamheter som bättre kan utföras av näringslivet eller civilsamhället ska avvecklas. En självständig, professionell kommunrevision måste införas. När reformerna i Stockholmsprogrammet har genomförts ska kommunalskatten sänkas.

Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Stadsplanering, infrastruktur, utbildning, omsorg, bibliotek, miljö och trygghet är verksamheter som ska vara av hög kvalitet och ha medborgarnas förtroende.

Nu lanserar vi Stockholmsprogrammet. En röst på Medborgerlig Samling i kommunvalet 2022 är en röst på riktig borgerlig politik med fokus på stadens kärnverksamhet.


Anders Jarn
, ordförande för Stockholms stad, Medborgerlig Samling

Mikael Flink, distriktsordförande, Stockholm, Medborgerlig Samling