Avtalet innebär en löneökning på 7,4 procent för två år, 4,1 procent den 1 april 2023 och 3,3 procent den 1 april 2024.

Avtalen innehåller en höjning av avtalens lägsta löner på 1 350 kronor från den 1 april 2023.

IF Metall, GS och Livs får också extra påslag för anställda som tjänar under 28 211 kronor per månad.

”Avtalen ger goda förutsättningar för att åter få reallöneökning från och med det andra avtalsåret. De ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft”, heter det i en gemensam kommentar från Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS och Eva Guovelin, förbundsordförande Livs.

Idag har ett viktigt steg tagits mot höjda löner och bättre villkor för medlemmarna i Kommunal, vi kan konstatera att LO-samordningen har levererat. Jag anser att märket är välavvägt och kommer göra skillnad på riktigt”, kommenterar Malin Ragnegård Kommunals förbundsordförande.

”I ett läge där det är svårt att förutse världsekonomins utveckling har vi nått ett avtal som blir en stabiliserande kraft på svensk arbetsmarknad under de två kommande åren. Det är positivt för svensk industris konkurrenskraft”, kommenterar Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

”Vi har slutit ett avtal i ett bekymmersamt omvärldsläge och visat att industrin återigen kan ta ansvar i en svår situation. Vi ser 2023 som ett förlorat år för hela samhället, men det andra avtalsåret anger en inriktning som innebär att vi kommer närmare ett normalläge i ekonomin”, kommenterar Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.