Malmö trappar upp kampen om få på plats en tunnelbana till Köpenhamn. Emmy Harlid Westholm, strateg berättar mer om planerna och vad hon tycker om Landskronas utspel från förra veckan.

Den danska transportministern Benny Engelbrecht (s) uttalade sig den 23 mars till tidningen Sjællandske Nyheder. Han berättade hur han såg på HH-förbindelsen, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, som beräknas kosta uppåt 60 miljarder kronor för både väg och järnväg, något som kom fram i en mellanstatlig utredning i januari.

Benny Engelbrecht uttryckte sig i stil med att HH inte var prioriterad för danskt vidkommande. Medierna som återrapporterade intervjun byggde rubriker i stil med att ”Danskarna vill inte bygga HH”.  Landskrona kommun, som med hjälp av pa-byrån Rud Pedersen driver på för en förbindelse mellan Köpenhamn-Landskrona kallat ”Europaspåret”, skickade dagen efter intervjun ut ett pressmeddelande med den triumfatoriska rubriken ”Danskarna dumpar HH-förbindelsen – nu behövs en bredare utredning”.

HH-förbindelsen har ett tungt stöd genom HH-gruppen som säger sig samla över 40 kommuner, organisationer och företag med Dansk Transport og Logistik, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Sydsvenska Handelskammaren, Region Skåne, Region Hovedstaden, Helsingör Kommune och Helsingborgs stad i styrgruppen.

Region Skåne, anlitar byrån New Republic till att driva frågan. Helsingborg driver på stenhårt för HH-förbindelsen och har till och med skickat den heltidsanställda lobbyisten Cecilia Eklund till Stockholm för sköta lobbyarbetet.

Malmö i sin tur jobbar med Prime. Men Malmö har en egen agenda och har under tio års tid tillsammans med Köpenhamns kommun studerat och utrett möjligheter för en ny fast förbindelse, Öresundsmetron, med stöd av EU-finansiering.

– Den 9 april offentliggörs de samlade utredningsresultaten vid en gemensam digital konferens. Som vi ser det är nästa steg en svensk-dansk statlig utredning för Öresundsmetron, som utvecklar kunskaperna om förbindelsens förutsättningar och effekter för Sverige och Danmark. Ett beslut om att bygga Öresundsmetron behöver fattas av staterna, det kan inte kommunerna besluta om, berättar Emmy Harlid Westholm, strateg som jobbar med externa relationer för Malmö Stad.

Hon lägger till:

– En stor fördel med Öresundsmetron är dess dubbla funktion, att den båda kortar restider och vidgar arbetsmarknaden och samtidigt avlastar bron från drygt 50 procent av regional och pendlartrafiken runt 2035. Metron dockar också in i befintlig infrastruktur på dansk och svensk sida och kräver inga stora ytterligare investeringar.

Hur jobbar ni med opinionsbildningen i Malmö stad?
Vi har som sagt studerat och utrett möjligheterna tillsammans med Köpenhamns kommun en längre tid nu och ser att frågan behöver lyftas upp på nationell nivå, för att vi ska få de beslut som behövs för en mellanstatlig utredning. För att öka kännedomen om Öresundsmetron bedriver vi därför sedan i höstas ett utvecklat kommunikationsarbete för att öka kunskapen om metron och dess effekter. Vi har exempelvis startat ett nyhetsbrev och en webbinarieserie – Metrosnack – som belyser relevanta teman och aktuella nyheter med koppling till Öresundsmetron.

Hur ser ni på Landskronas utspel?
 – Malmö stad står bakom den regionala överenskommelsen Skånebilden, där både HH-förbindelsen och Öresundsmetron är prioriterade projekt. Det är bra att den mellanstatliga analysen för HH är färdig och att den satt fokus på den viktiga frågan om nya fasta förbindelser över Öresund. Från Malmö stads perspektiv är det rimligt att, parallellt med att arbetet för en fast HH-förbindelse fortsätter, ta ett samlat grepp och utreda kompletterande lösningar så som Öresundsmetron.

En längre artikel om opinionsbildningen för olika förbindelser mellan Sverige och Danmark finns i Veckans Brief (utgåva 10, 2021)