Den svenska börsnoterade whisky-producenten Mackmyra vinner ett mål om bildanvändning mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Målet gäller sex bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier. KO anser att bilderna strider mot bildregeln i alkohollagen. Men Patent- och marknadsöverdomstolen anser att det strider mot EU-rätten av tillämpa bildregeln.

En av bilderna visas längre ner i denna artikel.

Domstolen avslog samtliga av KOs sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden.

Detta enligt pressinformation från Mackmyra.

Bolaget skriver att domslutet är ”viktigt för hela branschen och är ett välkommet förtydligande av hur marknadsföring av alkohol i Sverige får ske”.