– Vi vill göra unga mer medvetna om de risker som finns och få dem att ytterst förstå den massiva reklam och marknadsföring som man har, säger Lotteriinspektionens kommunikationschef Joakim Rönngren.
 
Trots att de flesta spelbolag egentligen saknar tillstånd i Sverige har spelreklamen på senare år ökat markant. Bara ifjol uppgick reklaminvesteringarna till totalt 3,7 miljarder kronor, vilket är 50 procent mer än året innan.
 
På Lotteriinspektionen oroas man över mängden reklam som myndigheten anser ofta träffar unga människor som ”lockas av budskapet om spänning och snabba pengar” och som riskerar att hamna i spelmissbruk.
 
Som ett sätt att förhindra det lanserar Lotteriinspektionen därför kampanjen ”Prata om spel”, som riktar sig till unga i skolan.
 
– Vi tycker att det är bra att informera svenska skolungdomar om spel i allmän mening med utgångspunkt från skolplanerna och skolans arbetssätt. Därför har vi lyft in ett antal ämnen som kan ha relation till spel, som matte, för att visa vad spel om pengar representerar, säger Joakim Rönngren.
 
Syftet är att få unga att både bli medvetna om riskerna men också själva kritiskt granska spelbolagens erbjudanden.
 
kampanjsajten kan lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet hämta hem färdiga lektioner för att använda i exempelvis matematik-, bild- eller svenskundervisningen. Det kan handla om till exempel övningar i sannolikhetslära kopplat till spel eller för att analysera spelreklam.
 
– Det är ingenting vi försöker köra ner i halsen på någon, utan vi hoppas det växer generiskt. Vi distribuerar i lugn och ro i de etablerade kanaler som finns och diskuterar naturligtvis också med Skolverket för att lyfta kampanjen inom ramen för ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning och tobak, red.anm.), där spel kommer att få en viktigare roll i framtiden, säger Joakim Rönngren.
 
Enligt Lotteriinspektionen ska redan 10 000 elever tagit del av materialet, som funnits ute sedan i december.
 
– Det funkar rätt bra, vi har sett en del lektioner, bland annat Solna gymnasium.
 
Lotteriinspektionen ska även inom delta i en del spelrelaterade konferenser under året för att berätta om projektet och planerar att ordna debatter på ämnet i Almedalen i sommar.
 
Myndigheten samarbetar med kommunikationsbyrån KKM, Kunskapskraft och Media, som specialiserat sig mot skolan. 
 
Kampanjen har kostat 948 138 kronor, vilket alltså är mindre än en promille av vad spelbolagen lägger på reklam.
 
– Jag tycker att det är fullständigt bisarrt och det förvrider barnens perception.