Just nu håller LOs representantskap möte. På bordet ligger för LOs representantskap ligger ett förslag om att alla som har en lön lägre än 24 000 kronor för ett heltidsjobb ska omfattas av det gemensamma projektet att lyfta den gruppens villkor. Hur mycket lönerna ska höjas finns lär inte finnas med i förslaget.