I den senaste utgåvan av Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief berättar några av landets tyngsta kommunikationschefer om hur de tror att pandemin kommer att påverka deras sätt att jobba framöver. Här bjuder vi på några smakprov. Åsa Märs, kommunikationschef på den fackliga centralorganisationen LO, berättar om tankarna kring år 2022 som är ett valår.

Vad händer hos er i höst när pandemin skingras?
– Under hösten startar vi upp ett stort varumärkesarbete. Vi har valupptakt inför valet 2022. Vi kommer driva en kampanj om pensioner, vi har även kongress. Det kommer hända mycket i höst.

Hur påverkas ert sätt att arbeta varaktigt av pandemin?
– Jag märker att det finns en längtan efter att ut och träffa förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatser. Vi kommer säkert delvis att fortsätta att jobba med digitala möten. Digitalt har vi utvecklats. Vi hade ett seminarium i förra veckan med över 350 personer som deltog. Det krävs mycket för att få till det fysiskt, men digitalt kan vi snabbare och enklare få till det. Dessutom har vi under hela pandemin drivit digitala kampanjer. Så visst finns har vi flyttat fram våra positioner. Men det är viktigt att komma ihåg att LO-medlemmarna har inte jobbat hemma under pandemin, de har fått Sverige att rulla och fungera. Därför behöver vi också möte dem på deras arbetsplatser.

Vilka är era tre viktigaste prioriteringar under det kommande året?
– Trygga jobb, ökad jämlikhet och högre organisering. Det når vi genom opinionsbildning, påverkansarbete och tydlig målstyrning.

Vilka aktörer tycker du utmärker sig i sin kommunikation just nu?
– Hörde talas om AIKs satsning på blå linjen och en bättre representation från förorden. Ett sätt att lyfta bostadsområden som det oftast inte kommuniceras något positivt om. https://www.aikfotboll.se/nyheter/aik-firar-130-ar-hyllar-bla-linjen-och-vill-se-battre-representation-av-fororten Kul idé även om jag inte sympatiserar med själva laget

Vill du provläsa Veckans Brief?

mejla prenumerera@dagensopinion.se

Ta en prenumeration direkt här