Saco och TCO anser att kan ratificera Europapakten, men trycker på att:
* reglerna ska inte skrivas in i ländernas grundlagar
* det finns risk för en ”synkroniserad” åtstramning som ”hämma framtida möjligheter att förbättra ekonomin och sysselsättningen”
* det ska tas hänsyns till olika länders ”sysselsättningssituation”
* det ska finnas möjligheter för länderna att bedriva nationell stablisieringspolitik
* målen för finansiellt sparande är otillräckliga
* det krävs även offentliga investeringar på infrastruktur, bostäder och forskning
* Sverige bör driva på att för att EUs budget styrs om ”radikalt” från jordbruksstöd till ”tillväxtinriktade satsningar”.
Brevet är undertecknat av Sacos ordförande Göran Arrius och TCOs dito Eva Nordmark. Varför LOs Wanja Lundby Wedins underskrift lyser med sin frånvaro är en fråga för LO att svara på.
Dagens Opinion har utan resultat sökt efter någon på LO som kan besvara frågan.