Det är Birgitta Heijer, länsråd och vikarierande landshövding i Västerbotten, som får jobbet som LOs kanslichef. Tjänsten har varit obesatt under flera år och skötts av ekonomichefen Kjell Ahlberg, som nu kan sköta ekonomisysslan på heltid.

Birgitta Heijer har även jobbat som regionchef på Samhall, länsarbetsdirektör i Stockholm och statssekreterare vid Näringsdepartementet.