Hur skulle du beskriva ditt förhållande till arbetsmarknadspolitik?
– Jag är nationalekonom och jobbar med utfallet på arbetsmarknaden för grupper som har det svårt på arbetsmarknaden. Jag har bland annat jobbat med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag jobbar med integration och har alltid tyckt det har varit intressant.
I båda fallen handlar det om att skapa en bredare arbetsmarknad.
 
– Jag har också driv och engagemang för att visa att arbetsmarknadspolitik hänger samman med näringspolitik. Regeringens reformering av a-kassan och utförsäkringen är rimlig. Men det krävs då också en arbetsmarknad som anställer och där folk landar. Annars lämnar man människor i sticket.
 
Var är du själv i karriären om fem år?
– Jag hoppas jag få fortsätta. De handlar ju om människors livschanser. Jag går dit fötterna och intressena pekar. Det ordnar sig nog med tiden.
 
Vilka frågor inom arbetsmarknadspolitik är viktigast för dig?
– Att sätta arbetsmarknaden i ett helhetsperspektiv, att det skapas en arbetsmarknad där alla får plats och en arbetsmarknad utan hämmande skatter och regler som till exempel bygglov. Och att näringslivspolitiken betraktas som en del av sysselsättningspolitiken. I dag pratas det mest om matchning.
 
Hur kommer arbetsmarknadspolitiken att utvecklas de närmaste åren?
– Den fortsätter på den inslagna vägen. Det kommer en del mindre ändringar som sänkt restaurangmoms. Ingen tar ett politiskt helhetsgrepp. Det betyder att man kommer att fortsätta att diskutera bidragssystemen när diskussionen borde handla om jobbskapande i den privata sektorn.
 
Vilka arbetsmarknadspolitiska frågor blir viktiga i nästa valrörelse?
– Det kommer att bli tydligt att vi har ett utanförskap som ligger kvar då. 650 000 lever i utanförskap 2014, enligt regeringens egen prognos. Vi kommer ha integrationsproblem och människor med lägre förmåga som inte kommer in på arbetsmarknaden.
 
Hur förändras gränsdragningen mellan parter, partier, block och intressesfärer?
– Den huvudsakliga klyftan blir mellan dem som har jobb och dem som inte har det, en insider och outsider-problematik.
 
Vilka tror du kommer att framtidens profiler/makthavare inom arbetsmarknadsfrågor (under 40 år)?
– Madeleine Syrén(utredare på LO) är en duktig. Det är även Mikael Klein på Handikappförbundet. Tomas Tobé (ordförande (m) i Arbetsmarknadsutskottet) blir också en allt starkare röst.