Lärarnas Riksförbund inom Saco har på sin kongress öppnat för att utreda ett samgående med konkurrenten Lärarförbundet inom TCO. Men medlemmarna ha starka åsikter om vad som ska in i en ny organisation.  Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, berättar mer om dagens kongressbeslut.

Ni skriver i ert utskick att beslutet att utreda en framtida organisation togs ”så gott som enigt”. Vad innebär det?
– 135 röstade för och tre mot och sex avstod, berättar Åsa Fahlén, och lägger till:

– En helt enig förbundsstyrelse ställer sig bakom.

Vem ska göra utredningen om er framtida organisation?
 – Utredning ska göras av den nyvalda styrelsen.

När kan utredningen vara klar?
– Det får vi diskutera i styrelsen. Det blir väldigt viktigt för oss att vi fråga och pratar med våra medlemmar och ombud nu när vi öppnar upp för att organisera oss på ett annat sätt. Det måste finnas tid för det.

Åsa Fahlén utvecklar:

– Det är ett brett uppdrag. Det är viktigt att medlemmarna vill äga utredningen själv, men med en tydlig hand sträckt till Lärarförbundet, men även närliggande Skolledarförbundet och Sulf (Sveriges universitetslärare och forskare).

Är det här ett sätt för er att pysa ut frågan om ett samgående, säg att utredningen kommer fram till att något samgående inte gynnar medlemmarna?
 – Det skulle jag inte säga. Det finn starka åsikter och viljor. Det jag tycker känns riktigt bra och som jag tolkat debatten och röstsiffrorna är att det finns en insikt att man hela tiden behöver fundera på hur man kan organisera sig att å man kan fungera ännu bättre, säger Åsa Fahlén och utvecklar:

– Allt som har hänt under coronan, när lärarnas arbetsdagar har blivit ännu tuffare, när vi har budgetunderskott och bnp-fall vi inte sett sedan 40-talet, när arbetsrätten och Las diskuteras, sätter ljuset på att vi måste vara starka för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Förstatligande av skolan, hur kommer det in?
 – Det är väldigt tydligt att medlemmarna vill ha det med sig i utredningen.

Och frågan om ett fusionerat förbund ska tillhöra Saco eller TCO?
 – Medlemmarna värnar den akademiska tillhörigheten och att man där ser vikten av att samverka med andra förbund inom Saco och att lärarna är legitimerade.

 

lärarförbundets styrelse

presidiet
Åsa Fahlén, förbundsordförande
Svante Tideman, första vice ordförande
Sara Svanlund, andra vice ordförande

ledamöter
Anna Carlsson, Härryda
Karin Johansson, Huddinge
Catharina Niwhede, Malmö
Ingrid Pihl, Piteå
Johan Runesson, Växjö

Robin Smith, Stockholm
Duska Jansson Dobrota, Ludvika
Fredrik Andersson, Sjöbo
Anne Pihlo, Borås
Anneli Landberg, Laholm
Catherine Sonesson, Karlstad
Anna Gräslund, Stockholm