Inför den dramatiska extrakongressen 9 september tar Lärarförbundet position på flera områden.
Idag kräver Lärarförbundet bland annat statlig skola via en artikel på DN Debatt.

På extrakongressen ska Lärarförbundet ta ställning för om huruvida förbundet ska sätta i gång en fusion med konkurrenten Lärarnas Riksförbund. Även Lärarnas Riksförbund håller en parallell extrakongress.

”Dagens organisation med två förbund är försvagande, fördyrande och förlamande”, sade Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, i Dagens Nyheter den 23 augusti.
Hennes eventuellt blivande kollega på Lärarnas Riksförbund ville inte uttala sig i frågan förrän efter extrakongressen.

I dag är Johanna Jaara Åstrand även ut och slår ett slag för att förstatliga skolan. Hon anser att kommunerna inte klarar av att driva skolan och föreslår en ”återcentralisering” som ska vila på fyra grundpelare:

  1. Ett statligt sektorsanslag till skola och utbildning.
  2. En ökad likvärdighet mellan skolor.
  3. Ökat statligt ansvar för lärarförsörjningen, i stället för ”passivt skjuta över detta till lärosätena”.
  4. Stärkt yrkes- och kompetensutveckling.