Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund är lyrisk:
– Det är fantastiskt att regeringen gör en sådan satsning på karriärutvecklingsmöjligheter för lärarna och regeringen också är beredd att finansiera den. Regeringen satsar på lärarna på gymnasiet och grundskolan som varit åsidosatta i 20 år. Detta ligger helt i linje med det vi har föreslagit. Det är precis vad vi vill.
 
Hur har ni lobbat för att få regeringen hit?
– Genom att föra samtal med alla politiska partier har vi plädera för detta. Det är det arbete jag gör föra att påverka politiker i rätt riktning. Så skrev jag en debattartikel i Svenska Dagbladet i våras om hur det skulle kunna se ut. Den har Gustav Fridolin (mp) anammat. Så har väl regeringen suttit på sin kammare och funderat. Men jag vill inte säga att regeringen har fattat beslut från vårt förslag. Det vore förmätet.
 
– Lärarförbundet har länge drivit frågan om karriärutveckling för lärare och det är glädjande att regeringen lyssnat på oss. Satsningen är ett mycket viktigt första steg mot att höja läraryrkets status och uppnå de 10 000 som saknas på lärarnas lönebesked varje månad, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar.
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg:
– Mycket av det här är vår förtjänst. Jag kan lova att vi var först med förslaget om karriärutveckling säger han.
 
Han nyanserar bilden av den maximala utdelningen för lärarna:
– VI tycker det är synd att man inte fick med förskolan, men den kom ju med på annat håll. Vi är oroliga för att finansieringen när lärare som ska fortbilda sig tas ur arbetet. Det kommer kommunerna att behöva lösa. Men, det när regeringen lägger nästan 4 miljarder kronor i dessa tider är det onekligen en satsning.