Det är Sveriges läkarförbund, Lärarnas riksförbund och Polisförbundet som ordnar seminariet som hålls i i Rindi i Almedalen 1 juni. Det är med anledning av Maciej Zarembas artikelserie om vården som han flygs in till Visby.
 
‑ Vi vill diskutera new public management-filosofin där den ekonomiska styrningen har tagit över en del av professionens roll, säger Michael Feldt, pressansvarig på Sveriges läkarförbund.
 
Han anser att det i dag sker "ständig registrering kopplad till ekonomiska incitament".

‑ Ett exempel är Vårdgarantin där det går att få pengar från frömiljarden endast vid nybesök. Det innebär att läkarna kan komma att göra ekonomiska bedömningar i stället för medicinska.