Med bland annat insatser från Mats Erikssons och branschorganisationen Visita, sänkte regeringen restaurangmomsen 2010. Detta tar Aftonbladet upp i sin pågående artikelserie om lobbying.
 
I gårdagens utgåva finns en arikel med rubriken: Lobbyfirman: Vi drev igenom nya momsen. I artikeln uttalar sig Westander-konsulten Mikael Persson.
Artikeln har fått Mats Eriksson att reagera. Han skriver på sin Facebook-sida:
 
"Jag har nu skrivit ett mail till Westander lobbyistfirma! För att få en dokumentation om hur vi har samarbetat angående momsfrågan! Mig veterligen så har inget sådant förekommit! Men jag kanske har missat något! Och säger det igen detta är gjort på gräsrotsnivå med många aktiva medlemmar ifrån SHR/VISITA… Denna artikel tar jag fullständigt avstånd ifrån för detta är inte sanningen!"
 
I själva artikeln tar dock inte Westander-konsulten åt sig hela äran av lobbyingkampanjen.
Patrik Westander, vd för Westander, säger:
 
‑ Min kollega Mikael Persson lyfter i Aftonbladet fram de så kallade momspromenaderna som ett bra exempel på lobbying. Mot bakgrund av rubriken bör det förtydligas att inte Westander utan krögaren Mats Eriksson tog initiativet till promenaderna.