Det händer mycket kring det svenska krishanteringssystemet. I våras lämnade alarmeringsutredningen sitt betänkande. I somras visade en undersökning från Mittuniversitetet att det finns stora brister i den svenska krisberedskapen. Frågan aktualiserades igen i samband med oktoberstormen Simones framfart genom Sverige.
 
Samtidigt har försvarsminister Karin Enström (m) begett sig ut i landet för att samla in olika erfarenheter och perspektiv kring samhällets beredskap inför den kommande propositionen om samhällets krisberedskap som väntas lämnas under våren nästa år.
 
Och på fredag knackar hon på hos det relativt lilla risk- och krishanteringsföretaget 4C Strategies.
 
– Jag blev uppringd av någon tjänsteman som frågade om det var okej om statsrådet fick komma på besök och höra lite om vilka utmaningar vi ser kring krishanteringssystemet, säger bolagets vice vd Klas Lindström.
 
Att ministern valde just 4C Strategies tror Klas Lindström beror på att bolaget, som har kontor i både Sverige och Storbritannien, på kort tid vuxit kraftigt. 4C Strategies jobbar med både kommuner och myndigheter, men också mycket i Mellanöstern och USA, och har även hjälpt till med att öva inför förberedelserna inför fjolårets sommar-OS i London.
 
– Det har gjort att vi fått en del intryck, och man tycker nog att det är lite intressant. Sedan tror jag också att det sagts att man kanske inte bara ska prata med myndigheter, utan också med någon som har ett lite annorlunda perspektiv, säger Klas Lindström.
 
Hur känns det då att få besök av försvarsministern?
– Väldigt roligt och spännande. Många som jobbar hos oss är väldigt engagerade i olika samhällsfrågor som krishanteringssystemet är en central del av och det känns roligt att få resonera kring frågan, säger Klas Lindström som tillägger att hennes besök blir ett sorts ”erkännande att vi gjort något rätt”.
 
Vad ska ni lyfta under hennes besök?
– En sak vi ska försöka föra upp är väl behovet av att det svenska krishanteringsarbetet i större utsträckning anpassas efter internationella regler och standarder. Som vi såg med Simone så påverkar ju det andra länder också och Sverige borde bli bättre på att inte hitta på egna regler. Det jobbar man med i dag, men det kan bli ännu bättre.