Hampus Knutsson, chef för kriskommunikation på Prime tycker att Ekot har hamnat i en ”helt onödig kris” efter avslöjandet om att en reporter hade en relation med en intervjuad islamist som klassats som ett säkerhetshot och dömts till utvisning från Sverige.

– Blotta misstanken att Sveriges radios statligt finansierade kronjuvel Ekot springer radikala islamisters ärenden borde få vem som helst att agera. I stället har alltsammans behandlats som ett personalärende och det publicerade materialet ligger kvar med ett par pliktskyldiga reservationer. Utifrån sett är det obegripligt, säger Hampus Knutsson.

Han tycker krisen hade kunnat undvikas:

– Det här är en helt onödig kris för Ekot, den hade inte givit så här mycket eko om den hade hanterats ordentligt från början när den uppenbart problematiska situationen uppstod. Då hade den redaktionella integriteten kunnat hållas mer skyddad från kritik och oberoendet hade blivit mer fredat.

Det handlar om hur Ekot hanterade krisen snare än krisen i sig, anser Hampus Knutsson.

– Organisationer består ju av personer och människor gör misstag eller tokigheter mest hela tiden. Det blir uppenbart i min yrkesroll. Det vill säga vad som helst kan uppenbarligen hända, men en liten tröst i sammanhanget är att ofta bedöms inte organisationen eller ledningen utifrån vad som hänt. Tvärtom så bedöms man utifrån hur man agerade när händelsen inträffade.

Den ansvariga utgivaren på SR säger han agerade när relationen mellan journalist och den terrorklassade intervjupersonen blev känd. Detta köper inte Hampus Knutsson.

– I det här fallet verkar den ansvariga chefen vilja ge sken av att ha agerat snabbt och resolut. Men faktum är att medarbetaren sade upp sig själv och publiceringarna har fått ligger kvar. Vad jag har förstått så kom aldrig de bakomliggande orsakerna fram tydligt, varken internt på redaktionen och framför allt var det locket på externt. Så min fråga är, vad var det för åtgärder som faktiskt vidtogs så resolut och snabbt?

Var inte den ansvariga utgivaren låst i sitt agerande av att det var ett personalärende?

– Vid känsliga personalärenden så tycker jag att det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, både att ta sitt arbetsgivaransvar och tänka på det som är organisationens bästa för att bibehålla förtroendet. Lösningen är oftast att agera snabbt, handlingskraftigt och så öppet det går givet förutsättningarna utan att tumma på arbetsgivaransvaret. Jag tänker att det hade varit möjligt i det här aktuella fallet, säger Hampus Knutsson och lägger till:

– Men nu växer bilden av motsatsen fram, ett långsamt agerande, sannolikt väl lamt och det krävdes ett avslöjande av nyhetssajten Doku för att locket på den här soppan skulle lyftas.

Vad ska SR/Ekot göra nu?
 – Utifrån medieuppgifterna som har framkommit så är mitt tips att avpublicera materialet, allt annat vore radikalt. Annars bör den högst ansvariga för debaclet böja packa flyttkartongerna.

Hampus Knutsson sätter händelserna på Ekot i ett större sammanhang:

– Som medborgare blir jag lite orolig över att statlig radio uppenbarligen kan misstänkas användas av extremistiska intressen eller främmande makt för att påverka opinionen i Sverige. Inte minst mot bakgrund av Säkerhetspolisens varningar om underättelsehot utifrån.