Lobbyorganisationen Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna.

Detta efter att Region Dalarna har fattat beslut att inte ta emot kontanter som betalning för patientavgifter. Men som Kontantupproret ser det har Högsta förvaltningsdomstolen i ett tidigare avgörande slagit fast att offentliga vårdgivare måste acceptera kontanter.

”Det strider mot lagen att vägra ta emot kontant betalning för patientavgifter. När Region Kronoberg beslutade att inte ta emot kontanter slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det var fel. Nu är det Dalarna som gör samma sak”, kommenterar Björn Eriksson, ordförande i Kontantupproret.