Miljöorganisationen Greenpeace sätter tryck på Konsumentverket för myndigheten inte bötfäller organisationer som ”gröntvättar” (greenwash) sig med vilseledande budskap.

Greenpeace har undersökt hur Konsumentverket har agerat i tio år.  En gång har Konsumentverket delat ut böter för vilseledande miljöargumentation i reklam när bilföretaget KIA fick böter på 400 000 kronor.

Greenpeace har sålt in sin undersökning till Dagens Nyheters kulturdel som slog upp den stort på flera sidor tisdagen 28 september. Därefter mejlade Greenpeace ut pressmeddelanden om sin granskning där Gustav Martner, talesperson för reklam- och marknadsrättsfrågor på Greenpeace, kommenterade:

”Det finns tydliga lagar och riktlinjer som förbjuder annonsörer att använda missvisande miljöargument – sånt som populärt kallas greenwashing. Dock är tillämpningen av dessa lagar under all kritik: De senaste åren har greenwashing och vilseledande miljöpåståenden ökat lavinartat och ändå har Konsumentverket endast lyckats utdela ett enda vite på tio år”.

Men Konsumentverket har en annan uppfattning och mejlar en kommentar från Gabriella Fenger-Krog, enhetschef:

”Konsumentverkets tillsynsarbete syftar i första hand till att få företag att göra rätt. Det gör vi dagligen i en dialog med företag inom en rad olika branscher. Oftast når vi framgång den vägen, utan att behöva utfärda förelägganden, som kan överklagas, eller att ta bolag till domstol”. Det senare är både tids- och resurskrävande och som statlig myndighet har vi ett ansvar att hushålla med skattebetalarnas pengar. Enligt vår uppfattning är dialogen med företagen den mest resurseffektiva vägen för att nå följsamhet.

Gabriella Fenger-Krog kommenterar vidare:

”Alla tillsynsärenden följs upp och uppmärksammar vi att ett bolag marknadsför i strid med tidigare rättelse öppnas ett nytt ärende”.