Konkurrensverket har hos Förvaltningsrätten i Stockholm lämnat in krav på att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling. Tillväxtverkets konferens på Grand Hotel i Stockholm kostade 600 000 kronor, men gränsen för upphandling går vid 284 000, enligt Konkurrensverkets hemsida.