Som riktigt liten fascinerades Katrine Kielos över valdebatterna på tv. Bakom skärmarna sträcktes händer fram med lappar till politikerna. Hon anförtrodde sin mamma att hon som vuxen skulle bli den som sträckte fram lapparna. Möjligen har hon överträffat sina barndomsambitioner genom att skaffa sig ett jobb som ledarskribent på nordens största mediekanal Aftonbladet som dagligen har 2,5 miljoner läsare och kan sägas utgöra en lapp som ingen toppolitiker kan ignorera.
Det tycks som om sysslan att skriva texter fyller den största delen av Katrine Kielos liv. En överskuggande utmaning är skriva klar en bok i feministisk ekonomi. En annan är att hantera den tunga Anders Borg-portföljen på Aftonbladet. Hon är noga med att påpeka att det inte handlar om att bära den moderata finansministerns väska utan att hårdgranska alliansregeringens i ekonomiska politik. 

– Jag vill förklara ekonomiskt komplicerade saker som finansreglering så att det blir begripligt. Hur kommunicerar man det till Aftonbladets läsare? Ekonomi är idag något för experter däruppe. Jag vill hitta nya sätt att skriva om ekonomi på ett socialdemokratiskt värdebaserat sätt.

Katrine Kielos har också ambitionen att utveckla den opinionsbildande journalistiken.

– Den är i behov av förnyelse. Det gäller alla ledarsidor. Frågan är hur vi hittar sättet att jobba så att vi kan hålla en linje och intellektuell trovärdighet med den snabbhet som krävs av oss nu när vi publicerar på internet. Samtidigt märker vi på ledarredaktionen att resten av tidningen är intresserad av opinionsbildande journalistik och att det är viktigt för tidningen. Journalister har inte längre samma rädsla för att ha åsikter.

Från sin position på Aftonbladets ledarredaktion har hon också ambitionen att ge bränsle till debatten inom Socialdemokraterna.

– Jag vill bidra till förnyelse i den socialdemokratiska ekonomiska debatten. Det finns en otroligt livlig debatt i internationell press som vi inte har här än. Kan jag bidra till att den kommer hit, är jag glad. Jag vill också medverka till förnyelsen av socialdemokraterna i stort. Oavsett hur valet går, så ser det ut att bli ett dåligt valresultat för Socialdemokraterna och partiet kommer att behöva förstå att man förlorade valet och att det behövs förnyelse under nästa mandatperiod. Det hoppas jag att Aftonbladets ledarsida kan bidra med.

För att vara socialdemokratisk feminist ger hon inte de mest förväntade svaren på frågan om vilka som är de största samhällsförändringar vi kan räkna med framöver.

– Finanskrisen har inneburit ett jätteskifte för vår förståelse om hur ekonomin och tillväxten fungerar. Den största krisen sedan 30-talet slog mot tillväxten så hårt att vi måste ställa oss frågan om var den nya tillväxten ska komma från och hur vi ska organisera våra ekonomier så att vi inte blir känsliga för den här typen av chocker. Det här inte drivet av finansmarknaden och en del säger att vi nu ser det första steget i en industriell revolution. De kinesiska, brasilianska och indiska ekonomierna påverkar hela västvärlden och hur ska vi hantera den förskjutningen och saker som att Volvo blir kinesiskt. Så har vi främlingsfientligheten i hela Europa och förföljelser av etniska minoriteter vi inte har sett sedan andra världskriget.

Diskussionen om hur Sverige ska utvecklas ligger inte alls i linje med vad som behöver åstadkommas, anser Katrine Kielos.

– Vi måste ha en mycket bättre diskussion kring jobb och tillväxt. Nu handlar det bara om att få folk att söka fler jobb när vi egentligen ska skapa 250 000 jobb netto på tio år.

Hur ska vi egentligen skapa fler jobb?
– Det handlar om innovationspolitik och hur Sverige politiska medel ska satsa på forskning och utveckling. Utbildningen behöver reformeras med ett kunskapslyft för långtidsarbetslösa. Detta är viktiga frågor att ha en debatt kring än den förhärskande idén att ett jobbskatteavdrag ska lösa alla problem.
Vad ska politikerna göra för att fler ska vilja starta företag som växer i Sverige?
– Jag är ingen expert på det. Men de flesta nya jobb kommer från små och medelstora företag. Det är där tillväxten finns och inte på utbudssidan på arbetsmarknaden.
Vilken framtidsinriktad politisk strukturreform är viktigast på lång sikt för att Sveriges konkurrenskraft ska utvecklas bäst?
– Det skulle vara intressant att titta på att göra det mer lönsamt för företag att investera i FOU, forskning och utveckling via ett skattesystem. Just innovation är så väldigt viktigt. Det skulle i sin tur få effekter för universiteten. I Sverige är det mesta av FOU riktat till försvaret eller de stora företagen. Många länder jobbar med skatteincitament för att stärka forskning och utveckling, men det gör inte Sverige. Till exempel Finland är bra på innovationspolitik.

Har du makt?

– Nja, det vet jag inte. Men jag är väldigt privilegierad.
Många som ringer och försöker påverka dig?
– Nej. Vi får pressmeddelanden, få ringer direkt.
Sin andra karriärdröm har hon inte riktigt uppfyllt. När hon studerade tänkte hon sig ett jobb som politiskt tjänstman. Hon blev feminist och blev aktiv partimedlem i Socialdemokraterna år 2002. Hon har inte blivit påverkad av andra att ge sig in i politiken. Hon ha snarare sökt sig dit själv.

Är nästa steg ett förtroendeuppdrag i partiet?

– Absolut inte.
Beskriv dig själv om tio år:
– Förhoppningsvis har jag skrivit några fler böcker och rest lite.
 
UTANFÖR JOBBET MED KATRINE KIELOS
Lyssnar på?
– Det mesta från hiphop till gubbrock.
 Läser?
Gamla mästare, Thomas Bernhard
Tittar på?
– Har ingen tv. Kollar på nätet. Men då kollar jag nästan ingenting.
 Förebilder?
– Samantha Powers är cool som person, även om jag själv inte är krigsreporter.
 Drivkraft?
– Förstå samhället bättre hela tiden.