GFK, som stadigt har omsatt över 200 miljoner kronor i Sverige, minskade under 2017 omsättningen med 5,6 procent till 191 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 16,9 till 3,3 miljoner kronor. GFKs rörelsemarginal sjönk från 8,3 till 1,7 procent. GFK minskade på personalstyrkan från 103 till 90 snittanställda.