Varför har du valt denna finansieringsmetod? Du är ju en etablerad författare med möjlig finansiering från andra håll som Timbro?
– Jo, jag brukar använda många olika förlag, men jag är fascinerad av tanken på att runda alla etablerade institutioner och göra det själv. Tidigare var det svårt då man behövde någon som försåg en med försörjning under tiden, men genom att få små bidrag från väldigt många kan man komma runt det. Det är en av teserna i boken, att stora massor som inte känner varandra, men som har teknik som kopplar ihop dem, kan göra underverk. Och då tyckte jag att det var värt att testa idén i själva framställningen av boken.

Varför just gränsen 100 000 kronor, det motsvarar väl ungefär en månads arbete, tycks lite i underkant?
– Du skulle bara veta hur lite man får för att skriva böcker. Man ska ha tur om man inte går för mycket back ekonomiskt och tidsmässigt. 100 000 är en lägstanivå. Om jag inte får in det tolkar jag det som att marknaden tycker att jag ska göra något annat. Om jag får in det så skriver jag boken och kan avstå från en hel del andra uppdrag under tiden, men det är klart att jag gärna ser att det kommer in mer så att jag kan lägga mer tid på boken.

Om boken blir av, vad vill du uppnå med den?
Jag vill berätta att många stora skeenden som ofta analyseras separat egentligen är del av en och samma trend. Att mängder av institutioner i media, politik och företag faller när fler kan vara med och delta – tack vare globalisering, digitalisering, bättre utbildning och större välstånd. Och jag vill gärna att fler inser att det inte bara blir skakande och turbulent, utan också är oerhört välgörande och livgivande.
 
Du tycks driva tesen att makten är mindre än någonsin, utmanad av globalisering och allt kraftfullare medborgare/konsumenter, är det här en tes som ingår i ett större projekt, kanske med Timbro eller driver du tesen helt för egen maskin?
– Det är bara mitt eget projekt, och delvis därför är det så kul att göra det på egen hand. Sen får vi se vad andra tycker om det. Jag tror nog att det finns konservativa element i borgerligheten som tycker att nedrivandet av etablerade institutioner är det värsta som kan hända.