Consids vd Peter Hellgren driver via olika utskick en smärre kampanj för att regeringen ska inrätta en särskild digitaliseringsminister.
Temat just nu är: ”Har någon sett Peter Eriksson, vår nya digitaliseringsminister? Det är väldigt tyst nu”.
 
Peter Hellgren anser att politikerna inte inser vidden av den pågående digitaliseringen och måste jobba hårdare med den.
– Vi ligger på plats 3-11 i världen, beroende på mätning. Vi får inte tappa placeringar. Det krävs att regeringen har mer fokus på det. Det känns beklämmande att de utser en it- och bostadsminister som en delad roll, säger Peter Hellgren, och utvecklar:
– Potentialen är enorm, 300 miljarder i ökade bnp och ett par hundratusen jobb.

Vem vill du ha som digitaliseringsminister?
– Någon med kunskaper inom it och digitalisering.

Som Ericssons sparkade vd Hans Westberg?
– Ja, kanske det, någon som verkligen kan och ser möjligheterna.

Vad ska en digitaliseringsminister fylla sin dag med?
– Se till att vi får fokus på det i EU och håller koll på vilka förutsättningar som behövs för digitaliseringen. Nu tappar vi till exempel Storbritannien som har kommit långt inom digitalisering, de har varit vår allierade.  Nu måste vi steppa upp. Inom EU finns till exempel bitar som reklamationshantering och garantier inom e-handeln. Kan vi skapa en enhetlighet, underlättar det för konsumenterna att handla på nätet.
Peter Hellgren nämner även frihandelsavtal med länder som USA och även Storbritannien, som viktiga för digitaliseringen.
– Ett frihandelsavtal med USA skulle kunna få lavinartade effekter på svensk e-handel. Jag vet inte ju många miljarder vi tappar på e-handeln när Storbritannien lämnar EU. Det behövs massor av politiska initiativ.