Under dagen ska Industrifacken presentera sina avtalskrav. Men i ett debattinlägg i Dagens Nyheter presenteras planerna i förväg. Industrifacken bekräftar Industriarbetsgivarnas inställning att lönesättningen i den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara normerande för hela arbetsmarknaden. Industrifacken räknar med lägre höjning än förra avtalsperioden, då det så kallade märket hamnade på 2,6 procent. Industrifacken anser dock att det finns utrymme för löneökningar och att de ska ligga över inflationen som Riksbanken uppskattar till 2 procent. Runt 2,3 procent är en tänkbar nivå för Industrifackens krav.
Till skillnad från arbetsgivarna anser inte industrifacken att svensk industri har tappat konkurrenskraft. Nedgången beror snarare på "en svagare efterfrågan i vår omvärld".
Industrifacken kräver även:
* fortsatt utbyggnad av de "branschvisa systemen för arbetstidsförkortning", det ska ge "ökade möjligheter till generationsväxling och personlig anpassning av arbetstiden när man närmar sig pensionering".
* krav på en "fortsatt utbyggnad av föräldralön/föräldrapenningstillägg i syfte att öka jämställdheten".
* lönesättningen ska utformas så att den "stöder en utveckling av de anställdas kompetens och arbetsuppgifter".
* utgår i från ett ettårigt avtal men har "en öppenhet för att diskutera en längre avtalsperiod om det innebär att det blir lättare att lösa frågor som är principiellt viktiga för oss".
Debattinlägget är undertecknat Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS, Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs, Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen.