Lars Ankarfjäll, pressombudsman, vill ligga låt med att kommentera den fackliga kollegans beslut att begära Saab i konkurs.
– Varje organisation måste bedöma det själv. Vi gjorde vår bedömning. Något ytterligare har vi inte att säga.
Det är den lokala klubbens medlemmar som avgör hur IF Metall ska agera.
– Klubben på Saab har haft sitt förhandlingsråd och vårt folks säger åt oss att vänta. Och det är det vi går på.
 
Hur påverkar Unionens konkursbegäran er?
– Inte alls. Nu går Saab ansökan om att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten som sagt att ska hantera ärendet skyndsamt. Så får vi Se. Vi kan ju inte vänta hur länge som helst.
 
För medlemmarna i IF Metall, verkstadsarbetare kan läget på den lokala arbetsmarknaden vara ett annat än för ingenjörerna i Unionen.
– Det här är ett jättesvårt ställningstagande för medlemmarna. De har inte fått lön sedan 25 augusti.
Men begär vi företaget i konkurs i Trollhättan där IF Metall redan har en arbetslöshet på 19 procent är det inte en så ljus framtid heller, säger Lars Ankarfjäll.