I sina försök att stoppa lagförslag om fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter, är Vänsterpartiet beredda att utfärda en missförtroendeförklaring för den sittande regeringen. Partiledare Nooshi Dadgostar påpekar gång på gång att Vänsterpartiet stöttar Hyresgästförereningen i kampen. Men hur ser Hyresgästföreningen på att bli så hårt förknippade med Vänsterpartiet? Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder berättar.

På tisdagens presskonferens, då Vänsterpartiet utfärdade ett ultimatum till regeringen, betonade Nooshi Dadgostar gång på gång vikten av att Hyresgästföreningen ska finna kvar för den svenska modellen för hyressättning.  Det ska ses i ljuset av att Vänsterpartiet försöker vinna mark bland LO-förbunden under medan Socialdemokraterna är bakbundna i Januariavtalet. Nu har Vänsterpartiet chansen att bli kompis med Hyresgästföreningens 500 000 medlemshushåll.

Marie Linder berättar om hur hon ser på Hyresgästföreningens koppling till Vänsterpartiet:

– Vår uppgift är att jobba för våra 500 000 medlemshushåll. Vi kan påverka på två sätt. Vi kan förhandla för medlemmarna och stå upp för hyresgästerna i juridiska frågor. Vi kan också driva politiken, som 2014 när jag drev frågan om investeringsstöd då vi såg behovet av bostäder till rimliga kostnader. Vi driver opinion hela tiden, säger Marie Linder och lägger till:

– Det står klart nu att det bara är Vänsterpartiet som så tydligt har tagit ställning emot marknadshyror. Men det är inte bara så att vi jobbar med Vänsterpartiet. Vi har kontakter med andra politiska partier, till exempel Kristdemokraterna.

Marie Linder slår fast att Hyresgästföreningen är en obunden organisation.

– Men sedan finns det partier som är mer intresserade av hyresbostäder. Vi vill stå upp för den svenska modellen där hyresgästerna har ett rejält inflytande. Det allvarliga med utredningens förslag är att man tar bort konsumentinflytandet. Det är märkligt att politiken har lagt ett förslag där vi inte får företräda medlemmar.

Finns det risk att Vänsterpartiet kapar Hyresgästföreningen?
  – Nej, vi har en respekt för varandras olika uppdrag och vi driver inte kampanj tillsammans med Vänsterpartiet. Däremot måste jag säga att Vänsterpartiet är ett parti där många engagerar sig och bor i hyresrätt. Så jag är inte förvånad över att frågan blir stark för Vänsterpartiet och det är inte en fråga om Miljöpartiet och Socialdemokraterna har drivit. Jag kan inte förstå varför man ska ge sig på framtidens hyresgäster och varför Socialdemokraterna går med på förslaget och att Centerpartiet driver fram det, ingen kan tro att det leder till fler bostäder.

Vad betyder det på sikt att Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet samverkar så tätt?
 – De viktiga vi har att göra är att övertyga politiken att våra förslag är rätt.

Vilka kontakter har ni med Vänsterpartiet, finns kanske en arbetsgrupp?
 – Nej, det finns ingen arbetsgrupp, men kanske har det varit mer intensiva kontakter med Vänsterpartiet, men jag har lika mycket kontakter med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och jag har träffat Nyamko Sabuni två gånger. Sedan undrar jag varför inte Centerpartiet vill träffa Hyresgästföreningen? När vi ville lämna över namnunderskrifter till Annie Lööf (partiledare, C), skickade hon fram sin bostadspolitiska talesperson. Jag har respekt för att de driver en annan linje, men har ett ansvar som politiker att träffa dem som inte tycker samma sak.

Hur är er relation med Socialdemokraterna?
– Vi har kontakt med Socialdemokraterna, men är naturligtvis kritiska till det förslag som ligger och något som parterna på bostadsmarknaden borde ägna sig åt. Januariavtalet visar att det är viktigt att man har kunskap om bostadsmarknaden när man tar fram den här typen av förslag. Nu finns ingen konsekvensanalys över vad förslaget kommer att betyda samhällsekonomiskt. Ett stort antal hyresrätter med höga hyror kommer att produceras, men vad får det för konsekvenser för samhällsekonomin? I Finland har man till exempel fått en kraftig höjning av hyror och bostadsbidrag. Hur kan man tillsätta en statlig utredning utan att det görs en enda konsekvensutredning, säger Marie Linder och lägger till:

– Det enda som gjordes var en enkät från Fastighetsägarna, som 15 har svarat på. Sveriges allmännytta hade också en enkät som de hade gjort tidigare.

Hur uppfattas kopplingen mellan Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet?
 – Det kanske är dags att i stället titta på vilka kopplingar Fastighetsägarna har till Centerpartiet och Liberalerna. Det är helt uppenbart att C och L driver fastighetsägarnas agenda.

I slutändan handlar all om synen på boende, anser Marie Linder:

– I Sverige har vi tyckt att alla ska ha ett tryggt boende och nu kommer vi in i ett läge där all inte tycker det. Kommer marknadshyror att göra att fler människor får ett tryggt hem? Det kommer marknadshyror inte att göra. Jag kan bli så arg för att man från politiken skiter i hur det ser ut för många människor i Sverige. Om politiken verkligen menade allvar med att göra något åt segregation och klyftor skulle man inte lägga den här typen av förslag.