Regeringen får 48 timmar på sig att uppfylla ett av Vänsterpartiets två krav vad gäller hyressättning för nyproducerade lägenheter.

På en presskonferens lämnar Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar två alternativ för regeringen att uppfylla inom 48 timmar:

* Avstå från att ändra hyreslagstiftningen och lägga frågan åt sidan.

* Om regeringen vill diskutera förbättringar av hyreslagstiftningen så ska förhandlingar ske med Hyresgästföreningen och ett avtal ska vara klart och accepterat av Hyresgästföreningen till riksdagens öppnande.

Om inte ett av kraven uppfylls kommer Vänsterpartiets stöd för regeringen att dras tillbaka.

– Då har vi inget förtroende för statsminister. Då går vi in i en ny fas där förtroendet för statsministern prövas. Då går vi vidare i en ny process. Det kommer vi att diskutera med de övriga partierna, de som avgör är M och KD.  De får de avgöra om de vill vara stödpartier till Stefan Löfven (s).

Nooshi Dadgostar påpekar att hon har försökt prata med Centerpartiet och Socialdemokraterna flera gånger, men inte har fått träffa dem.

På frågan om hon diskuterar med Moderaterna och Kristdemokraterna svarar hon lite kryptiskt.

– Vika kontakter jag har håller jag för mig själv. Jag har kontakter med alla möjliga.

Nooshi Dadgostar betonar flera gånger att det handlar om att värna den ”svenska modellen”.

– Den svenska modellen utgår från att vi förhandlar kollektivt mellan fastighetsägare och hyresgästerna via Hyresgästföreningen. Den modellen vill regeringen ta bort. De vill ta bort den ena parten. Hyresgästdelen ska försvinna. Det kan vi inte gå med på, säger Nooshi Dadgostar och lägger till:

– Det är anmärkningsvärt att ett så smalt särintresse som Fastighetsägarföreningen får diktera regeringens politik.