En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att inflationen och de höjda räntorna ännu inte har fått hushållen att dra ner på sina budgetar för medieköp.

Under det tredje kvartalet ökade hushållen sin snittbudget för mediekonsumtion med 10 procent till 713 kronor per månad. Enligt Mediavision ökade text-, ljud såväl som videotjänster, jämfört med motsvarande period i fjol. Video växer mest, med 11 procent eller 42 kronor, jämfört samma period förra året. Video är också störst med 423 kronor följt av text, 161 kronor och ljud, 130 kronor.

”Slutsatsen såhär långt 2022 är att de sammantagna medieutgifterna fortsätter att växa, trots ökad osäkerhet kring ekonomin. Men om hushållens situationen blir tuffare framöver kan detta förändras. En tredjedel av hushållen uppger att de skulle minska sina medieutgifter givet att deras ekonomi försämrades”, kommenterar Marie Nilsson, vd på Mediavision.

Dock är det ”betydligt fler” som uppger att de skulle spara på annat än media vid en försämrad hushållsekonomi, enligt Mediavision. Nöjen och resor nämns vardera av 50 procent.