I en debattartikel i Sydsvenskan, försöker Tord Wingren svara på den eviga frågan om varför Sverige är "bra på forskning, men mindre bra på att skapa innovativa företag som kan växa till sig".
 
Inledningsvis konstaterar Tord Wingren att regeringen lägger öronmärkta belopp på områden som fattigdomsbekämpning, klimathot gruv- och skogsnäringarna.
"Men satsningarna verkar snarare utgå från ett krisperspektiv än från vad eventuella kunder kan behöva", skriver Tord Wingren.
Han pekar ut områden där Skåne och Lund kunde ligga i framkant, som "skärningspunkten mellan till exempel telekom och smarta belysningssystem, eller telekom och medicin".
 
Men det har redan myndigheter och organisationer i många asiatiska länder uppmärksammat "till den grad att Sverige halkat efter".
Tord Wingren anser att problemet är att "politiker i Sverige inte förmår komma med konkreta satsningar, utan avsätter alltför mycket pengar till den gråzon som finns mellan forskning och innovation." Dessutom vet etablerade forskare "hur man utformar ansökningar för att få forskningspengar" och har lättare att få kapital ur "landets innovationsbudget" än entreprenörer.
 
Lösningen är att vända flödet av arbetskraft från näringslivet till universitet och högskolor.
 
"Dagens akademi skapar för lite värde för samhället i form av kunskap till nya produkter och tjänster", konstaterar Tord Wingren.