DEBATT. Företagarförbundet tycker att näringsminister Ibrahim Baylan har varit så ”osynlig under krisen” att de undrar om han har fått ”näringsförbud”. Men nu har han ”chansen att stiga fram”.

Ibrahim Baylan, vår näringsminister som ska se till att det svenska näringslivet, dvs både stora OCH små företag har de bästa förutsättningar att skapa tillväxt, jobb och skattepengar till vår gemensamma välfärd har under Coronakrisen hittills varit i det närmaste osynlig och inte uppträtt som man kunde förväntat sig av en minister som ska företräda företagsamheten i det politiska livet.

Men nu har Näringsministern chansen att stiga fram och göra skillnad för företagen, jobben och framtiden.

Ett av syftena med omställningsstödet var att hjälpa företagen som tappar omsättning till följd av Coronarestriktioner och som inte kan parera detta omsättningstapp med sänkta direkta kostnader. Bland dessa företag finner man många små företag, många med en, två, tre eller upp till tio anställda. Här beräknade regeringen att behovet skulle täckas av 39 miljarder. Bra.
Nu har dock endast 1 miljard använts och många företag går på knäna, andra har redan gett upp. stödet når inte fram. Villkoren är för snäva och det täcker alldeles för lite av dem faktiska kostnaderna företagen har.

Beslut har fattats om förlängning, men med ännu snävare villkor. Nu ska ett företag ha tappat halva sin omsättning för att vara stödberättigad. Om inte stödet nådde fram förut så kommer det definitivt inte att göra det nu. Vid 50 procent omsättningstapp har de flesta företag redan gått i konkurs, och då behövs inte hjälpen längre. Arbetstillfällen har gått förlorade och samhället har tappat ytterligare en skattekälla, samhällsservice och inte minst förtroendet från en företagare, en samhällsbyggare.

Det räcker inte att säga att man vill hjälpa – man måste mena det, och agera därefter också. Gör nu om omställningsstödet och se till att det hjälper företag som fortfarande har livskraften kvar, sänk gränsen för omsättningstapp till 20 procent då kommer regeringen att rädda företag på riktigt. Inkludera också mer av företagens kostnader. Då kommer pengarna att komma fram och till nytta för jobb, skapa nya skatteintäkter och bidra till svensk välfärd både under och efter pandemin.

Ibrahim Baylan, kliv fram nu och agera för företagen så som förväntas av en näringsminister. Du kan bli ihågkommen som den näringsminister som räddade företag och jobb, eller som den näringsminister som hade näringsförbud under krisen. Valet är ditt. Du har makten att göra skillnad i ett avgörande skede i Sveriges historia.

Företagarförbundet kräver att:

  • Gränsen för förlorad omsättning justeras från 50 procent till 20 procent avseende omställningsstödet. Annars räddar regeringen bara företag som praktisk redan gått i konkurs, och vad är vitsen med det?
  • Inkludera företagens alla kostnader.
  • Sänk tillfälligt arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för alla företag som tappat mer än 20 procent i omsättning. Kan enkelt administreras direkt i samband med arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket.
  • Gör det möjligt att ansöka framåt för permitteringsstöd och omställningsstöd redan nu.
  • Resurser tillsätts inom Tillväxtverket så att besked om permitteringsstöd ges inom 1 vecka efter ansökan.
  • Flytta sjuklöneansvaret från företagen till Försäkringskassan från dag 1. Det hjälper företagens likviditet och minskar onödig administrativ börda för företagen i detta utsatta läge.

Mobilisera för riktade insatser mot småföretagen i en utsatt tid, tillsätt en småföretagarminister som får ansvaret.

  • En småföretagarminister (eller motsvarande person) som har småföretagen för ögonen och kan rikta insatser snabbt för att undvika konkurser bland landets jobbskapare.
  • En småföretagarminister är inte bara viktig i kristid för småföretagare, en småföretagarminister är faktiskt nödvändig för svensk företagsamhet och välfärd både i kristid och under vanliga omständigheter.
  • En småföretagarminister är bra för jobbskapande, företagsamhet, välfärd och Sverige.

Vi kräver en småföretagarminister som från och med nu värnar om alla småföretagare.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet