Med lastbilstillverkare av eldrivna bilar som Inzile och Nikola som spektakulära börsinvesteringsobjekt som fond släpper lastbilsbranschen en plan på att 50 procent av nyförsäljningen av tunga lastbilar 2030 kommer ska vara elektriska.

Det är den så kallade färdplan för fossilfri konkurrenskraft som BIL Sweden tagit fram för fordonsbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Färdplanen ska lämnas över till regeringen 14 oktober. Tanken är att politiken ska skapa förutsättningar för elektrifieringen.

Här är de överenskomna riktlinjerna som branschen ska jobba efter:

* Att upp till 50% av försäljningen av nya tunga lastbilar, över 16 ton, kommer att vara elektriska lastbilar 2030, givet en tillräckligt väl utbyggd infrastruktur.

* Att främja transporteffektiviteten i transportsystemet.

* Att säkerställa att tunga fordon med en förbränningsmotor kan till 100% köras på biodrivmedel.

* Att fortsätta stärka den interna kompetensen gällande ny teknik.