Det är Annika Jacobson, senast kampanjchef för Actionaid, som blir ny Sverigechef efter Patrik Eriksson när han blir nordisk kampanjchef. Anninka Jacobson sökte jobbet.

– Jag vill ha jobbet för att Greenpeace är en global organisation. Vi står inför stora utmaningar och kriser och globala organisationer har en viktigt uppgift att tydliggöra sammanhangen i världen. Greenpeace är också en organisation som sär duktig på att samla människor och forma världen. Det behövs när politikerna misslyckas att lösa utmaningarna.

Vad tar du med dig från jobbet på Actionaid?

– Framförallt att människor och miljö är samma fråga. Jag har jobbat tillsammans med människor i utvecklingsländer som drabbats allra hårdas av miljöförstöringar. Så jag kan bidra med det perspektivet.

Vilka frågor blir viktiga att driva?
– Exploateringen av Nordpolen är en fråga som engagerar många. Det finns mycket olja där och det väcker engagemang när företag går in och tar för sig av något som vi anser vara vårt gemensamma.

– Vi kommer absolut att driva frågan om kärnkraft. Det finns många säkerhetsrisker i våra kärnkraftverk och vi ser att de behöver avvecklas.

Vad får du för lön?
– 38 000 kronor.